Vårt ansvar

Vårt ansvar

Hållbarhet och ansvarsfull miljöpolitik genomsyrar vår organisation.

Alla våra kallvattensräkor och havskräftor är MSC godkända.

Vår produktionsanläggning är MSC, ASC och KRAV godkänd.

Tigerräkorna och vannameiräkorna är ASC godkända.

Övriga produkter fiskas på hållbara bestånd och produceras på ett miljöriktigt humant sä.