ANSVAR I KVALITET, MILJÖ OCH KUNDTJÄNST

Vår förpackning är gjord av återvunnet material för miljövänlighet och med produkter som är MSC och ASC -auktoriserad och med senaste ISO22000: 2018

ANSVAR I KVALITET, MILJÖ OCH KUNDTJÄNST

Vår förpackning är gjord av återvunnet material för miljövänlighet och med produkter som är MSC och ASC -auktoriserad och med senaste ISO22000: 2018

HÅLLBARHET OCH ANSVARLIG MILJÖPOLITIK

Hållbarhet och ansvarsfull miljöpolitik genomsyrar vår organisation.

Alla våra kallvattensräkor och havskräftor är MSC auktoriserad.

Vår produktionsanläggning är MSC och ASC auktoriserad,

Tigerräkorna och vannameiräkorna är ASC auktoriserad.

Övriga produkter fiskas på hållbara bestånd och produceras på ett miljöriktigt humant sä.

Tigerrejerne og vannameirejerne er ASC godkendte.

Øvrige produkter fiskes af bæredygtige bestande og produceres på en miljørigtig human måde.