CERTIFIKAT

CERTIFIKAT

VI ÄR MSC-CERTIFIERADE

Vi är för hållbart fiske, alla våra skaldjur behandlas ordentligt.

ASC - CERTIFICAT

På MARESCO är vi ASC-certifierade. Vi är för miljövänlig uppfödning och behandlar alltid våra skaldjur med största försiktighet.