MARFRESH APS

MARESCO A/S egen fabrikstrålare F/V Arctic Viking förser dagligen våra kunder med förstklassiga kallvattenräkor. Produktionslinjer av hög standard, som drivs av specialutbildad personal, säkerställer stabilitet i allt vårt arbete.

MARFRESH APS

MARESCO A/S egen fabrikstrålare F/V Arctic Viking förser dagligen våra kunder med förstklassiga kallvattenräkor. Produktionslinjer av hög standard, som drivs av specialutbildad personal, säkerställer stabilitet i allt vårt arbete.

MARESCO A/S samarbetar med och säljer produkter från tre fabrikstrålare: F/V Arctic Viking, F/V Akraberg och F/V Emerald.
De förser våra kunder med förstklassiga kallvattenräkor dagligen. Produktionslinjer av hög standard, som drivs av specialutbildad personal, säkerställer stabilitet i allt vårt arbete.

MARFRESH APS

MARFRESH ApS etablerades 2014 som en produktionsenhet med syfte att leverera våra räkor till den skandinaviska dagligvarumarknaden.
Idag har vi en stabil daglig produktion av flera skaldjursprodukter i många typer av förpackningar, för både dagligvarusegmentet och hushållssegmentet.
Vi köper alla våra produkter själva från certifierade råvaruleverantörer, både externt och internt.
Alla våra produkter, både frysta och färska, tillverkas UTAN tillsatser av något slag.
Våra produkter är förpackade i modifierad atmosfär, vilket håller produkterna kylda i 4 grader i minst 14 dagar.

MARFRESH ApS är givetvis FSSC 22000 certifierad, vilket säkerställer produktion och kvalitetsledning av högsta standard inom branschen.
Dessutom är vi även hållbarhetscertifierade med MSC och ASC- certifikat.
Alla MARFRESHs produkter marknadsförs exklusivt av MARESCO A/S.

FSSC - CERTIFIKAT

På MARFRESH APS är vi FSSC-certifierade. Vi är för miljövänlig odling och behandlar alltid våra skaldjur med största omsorg och respekt.